kayip esya burosu / lost and found

kadinli takilar / accessories with women / brože s ženami

evet, sonunda seriye isim koyabildim; "kadinli takilar". bir onceki kolyeden sonra bu sefer broslarla karsiniZdayim.. su asagida gordugunuZ cetenin biraradaki hali..
en buyugu 7, en kucugu de 6 cm olan bu broslari yine moduritle yapip akrilikle boyadim. cengelli igneleri de kafalarinin arkasina moduriti pisirmeden once monte ettim. hepsinin saclari ham yunden.
su ustteki hanimefendi, 7 cm boyunda. tum aksesurlari tig isi. ve yetmeZmis gibi, fotograftaki gibi kendi basina ayakta da durabiliyor-kullanilmadigi Zamanlarda biblo olmak icin bire bir.


kiZil guZellik / crimson beauty / karmínová krása

sonunda kukla olmayan ama kukla parcalarimdan olusan (garip bir tanim oldu evet ama, oyle iste) ve daha makul fiyatli bir taki grubu olusturmaya karar verdim. ilk parcam da bu iste..

i finally decided to create a low-cost accessory line with my pieces (well, heads actually) of my puppets. here is the first piece..

Nakonec jsem se rozhodla vytvořit nízkou cenu-příslušenství souladu s mým kusů (no, vlastně hlav) mé loutky. Zde je první kus ..
bu boyle iki parcadan olusan bir kolye ucu.. kafasi boncuk gibi, boyun kismi da daha bildik kolye uclari gibi. bir arada takinca su yukardaki gibi duruyor.
iki parca da yine moduritten, akrilikle boyadaim. bir de akrilik vernigimi de cektim ustune, oh mis. saclarini ham yunden yaptim. amaa asil supriZ giysisinde.. tig aldim cuma gunu, ve sonuna tig yapmaya basladim.. vallahi, oturdum saatlerce tig videosu iZledim.. ama tabii eski gunlerin hatrina bikac metre Zincir cekmekle basladim ise :) neyse sonunda 3-5 minyatur bere, 6-7 cicek ve bi de iste bu hanimefendinin boyunluguyla kapattik haftasonunu (ya da kapatmamis miydik?!)

this pendant is consist of two pieces; head and neck parts. head itself is like a regular bead, with two holes. and the neck part is more like a conventional pendant. so you can even use them separately.
both parts are made of modurit, then painted with acrylics. a semi-glossy acrylic varnish was used for coating. raw wool was used for the hair and (hold your applause) the costume is a piece of crochet, made all by me!! (now is the time for the applause)

částí, části hlavy a krku. hlavou je sám o sobě jako pravidelné kuličky, s dvěma otvory. a krku část je více jako konvenční přívěskem. , takže můžete používat i samostatně.
obě části jsou vyrobeny z modurit, pak malované akrylovými. semi-lesklý akrylový lak byl použit pro nátěr. surové vlny byla použita na vlasy a (držet váš potlesk) kostým je kus háčkování, udělal všechny mnou! (nyní je čas na potlesk)
bu arada aZ fotograf koyuyorum Zira cok iyi olmadi sanki fotograflar. gerci dukkanlarda daha faZla var ama ilk firsatta gunduZ goZuyle yeni fotograf cekip degistirecegim bunlari..

by the way, i'm uploading fewer photos this time coZ' they didn't come out good enough. even though i put them on the stores, i'll take new ones with the the help of sunlight as soon as possible..

na cestě, jsem nahrávat méně fotek této době coz 'neodpověděli vyjít dost dobrý. I když jsem dal je na prodejnách, budu mít nové s pomocí slunečního světla co nejdříve ..
velhasil, buyrun..

ha bir de, ben boyle dukkan adresi filan verip duruyorum ama, aslinda bana mail filan atarsaniZ toohero@gmail.com adresinden, indirimli fiyatlarla (komisyonsuZ olarak en aZindan) karsilasabilirsiniZ..


anyway, here she is..

oh and before i forget, i'd like to inform you that if you contact me via e-mail with the address toohero@gmail.com, you may find discounted prices (without the commissions, at least).


Každopádně, tady to je ..

ach, a než jsem zapomněl, chtěl bych Vás informovat, že pokud mne kontaktovat prostřednictvím e-mail s adresou toohero@gmail.com, můžete najít slevou (bez provize, alespoň).

Zaman yolcusu - retro isiltisi / time traveller - retro glamour / čas cestovatel - retro pozlátkových

guclerini birlestirdiklerinde beni alt edebilecek cokluktaki yarim kuklalari boyle boyle bitiriyorum.. bu hanimefendiye bir turlu bluZ yapamamistim. bir de ilk boyadigimda o akrilik vernik filan da yoktu, simdi dedim sureyim vernigimi de mis gibi. tuhafmis iste ilk kullandigim boya, vernikle karisti boyle acayip bisey oldu filan. oeh, dedim, tamam bastan boyayacagim.. filan falan ugrastirdi yani durup dururken.. velhasil bitti neyse ki..

after realiZing that unfinished puppets would overpower me easily (if they ever wanted) i decided that finishing them one by one would be the best for all of us.. why i couldn't finish this earlier is also a funny story. i just couldn't decide on her shirt. when i decided finally, i wanted to give her a layer of coating (which she was lacking). but when i did that, i realiZed in terror that the paint i used before wasn't even acrylic. so the varnish mixed with the paint and it was tan-color all over the puppet. anyhow, i finally re-painted her with decent acrylics, applied the coating, sew the shirt and ta-taa..

po nedokončených loutky uvědomují, že by mi zdolat snadno (jestli vůbec nechtěl) jsem se rozhodl, že úprava je jeden po druhém by bylo nejlepší pro nás všechny .. Proto jsem nemohl dokončit tento starší je i vtipný příběh. Jen jsem nemohl rozhodnout o její košili. Když jsem se rozhodl s konečnou platností, chtěl jsem jí dát vrstvy nátěru (která byla chybí). ale když jsem to udělal, jsem si uvědomila, v hrůze, že i barvy dříve, než byl použit ani akrylem. takže lak mísen s barvou a bylo to tan-color celého loutka. v každém případě, i konečně re-malované ji slušné akrylovými, použil nátěr, přišít na triko a ta-taa..
iskeleti yine telden, gorunen kisimlarini da moduritten yaptim.. aZ once bahsettigim gibi akrilikle boyayip akrilik vernikle kapladim.. bu arada saka maka, epey arastirmam gerekti 50'ler makyajini.. nasil 50'ler makyaji yapilir diye bi video bile iZledim (tamam, o artik Zevke kacmis oluyo ama..). ama sonuctan memnunum sanirim..

as usual, she has a wire construction inside which makes her posable. her visible body parts are made of modurit, and as i already told, painted with acrylics and coated with a semi-glossy acrylic varnish. by the way, it required quite a research for me to achieve that 50's style make-up. i even watched a video about how to make a 50s make-up, and i'm aware that it wasn't really necessary at all.. anyway, i'm quite happy with the result now.

jak je to obvyklé, že má drátem uvnitř konstrukce, která ji posable. její viditelné části těla jsou vyrobena z modurit, a jak jsem již řekl, malované akrylovými a potažené semi-lesklý akrylátový lak. na cestě, je požadováno poměrně výzkumu na mě, že k dosažení 50 styl make-up. i dokonce sledovali video o tom, jak učinit 50s make-up, a jsem si vědom, že ve skutečnosti nebylo nutné vůbec .. Mimochodem, jsem docela spokojený s výsledkem nyní.
gelelim kostume.. o da tabi ayri bir arastirmanin sonucu.. bu poodle skirt dedikleri kopekli eteklerden yapacaktim ama sonra vaZgectim kopek yapmaktan.. etek duZgun dursun diye altina buZulmus bordo tul koydum birkac kat. etek siyah kecemsi bir kumastan, kemer bir kurdele parcasindan, bluZ eski bir eldivenin lastik kismindan, fular da eski bir fular parcasindan.. saclar da ham yunden..

to talk about her costume.. it was also another research subject for me. i started the skirt as a "poodle skirt" but, i don't know why, i just decided to leave it as it is. i put some tulle under the skirt to give it volume. the skirt is made of a felt-like fabric, belt is made of a piece of ribbon and the shirt is made of an old glove.

se o ní bavit kostým .. to bylo také předmětem výzkumu pro mě. Začal jsem se sukní jako "pudl sukni", ale nevím, proč jsem se rozhodl ponechat jak je. Mám nějaké tyl pod sukni, aby jí objem. cípu je vyrobena z plsti-podobné struktury, řemen je vyroben z kusu stuhou a tričko je vyrobeno ze staré rukavice.
velhasil, dukkana da bekiyoruZ..

and she's now waiting at the shop..

a ona to teď čeká na prodejně..

karanlik peri / dark fairy / tmavě víla

bu aralar noluyo bana bilemiyorum.. boyle pembeli morlu konvansiyonel bir peri yapmak uZere basladigim kukla boyle bitti.. her filmimde birileri oluyo, kafalar patliyo filan.. neyse artik.. mukadderat.

i'm not quite sure what's wrong with me these days.. i started this little one to make a conventional pinky fairy but she ended up like this.. all my films and scripts and stories contains at least one death, explosion of heads etc.. well, anyway..

Nejsem si docela jist, co je špatně se mi v těchto dnech .. Začala jsem tento malý, aby konvenční pinky víla ale skončil takhle .. všechny mé filmy a skripty a příběhů obsahuje alespoň jednu smrt, výbuch hlav atd.. No, tak jako tak ..
kendileri 16 cm boyunda. icinde yine tel iskelet var, dirsek ve omuZlarindan, bacaklarindan ve belinden hareket edebiliyor. kollar, bacaklar, bel, gogus ve kafa icin modurit kullandim. beyaZ akrilik boyayla boyayip yari-parlak akrilik vernikle de bitirdim.

she measures 16 cm high and has a wire construction inside which makes her posable. her body parts (arms, legs, belly, chest and head) are made of modurit. after baking, i painted them with acrylics and used semi-glossy acrylic coating for finishing.

ona opatření, 16 cm vysoká a má dráty uvnitř konstrukce, která ji posable. její části těla (paže, nohy, břicho, hrudník a hlava) je vyrobena z modurit. Po upečení jsem malovala s akrylovými a jsem použila zčásti-akrylátový lesklý nátěr pro dokončovací práce.
kostumu icin siyah kece, dantel ve tul kullandim. kanatlari da telden yapip tulle kapladim, siyah ve gumus rengi iple de islemeleri yaptim. saclari ham yunden, kimi kisimlarinda gumus rengi ip ve boncuklar var.

i used different kinds of lace, tulle and felt for her costume. her wings are made of wire with two layers of tulle on top and embroidered with silver and black threads. raw wool was used for her hair and ornamented with silver thread and beads.

Použila jsem různé druhy krajek, tylu a cítil její kostým. křídla jsou vyrobeny z drátu s dvěma vrstvami tylu nahoru a vyšívané stříbrem a černou nití. surové vlny byly použity pro její vlasy a zdobenými stříbrem nitě a korálků.
boyle yari giZemli, yari kotucul, nev-i sahsina minhasir bir peri oldu kendileri sonuc olarak..

in the end, she turned out to be a half-mysterious, half-evil and kinda unique "fallen" fairy..

v konce, tak se ukázalo být půl-tajemný, půl-zlé a docela unikátní "padlých" víla ..
velhasil, dukkanda beklemekteler efenim..
duZeltme: artik beklemiyor, amerika yolcusu..

and, she's waiting in the shop..
edit: well, not anymore. she'll be going to US.

a že je čekají v obchodě..

hediye kukla #2: dogumgunu cini / gift puppet #2: birthday elf / dárkové loutkové #2: narozeniny skřítka

bu da asil adi "peri taklidi yapan yasli dogumgunu cini" olan ve fakat basliktaki karakter sinirlamasina kurban giden (evet, meger varmis boyle bir sey..) supriZli kuklalarin ikincisi..
fotografini cekerken autofocus'ta unutmusum makinayi, anca iki fotograf bulabildim onlar da iste anca idare eder durumdalar.. ama iste yapacak bisey yok artik..

this little one's real name was "old birthday elf who's pretending to be a fairy" but i wasn't able to fit that in the title. she's the second surprise gift i was talking about earlier.
i forgot to change to focus to manuel while shooting. so these two were the best ones i could find..

tento mala něčí pravé jméno je "starý elf narozeniny, kdo je předstírat, že je víla", ale já nebyla schopen vybavit, že v názvu. Je to druhé překvapení dárek mluvila jsem o dříve.
Zapomněla jsem změnit, aby se zaměřily na manuel při střelbě. tak tyto dva byli nejlepší z nich jsem mohla najít ..

eller, ayaklar ve kafa moduritten, elbisesi de kece ve kagit rafyadan. kafasindaki ve belindeki seyleri de, gecenlerde bu keceleri filan aldigim "crap shop"ta buldugum, bir telin etrafina sarilmis sekilde satilan yapma cicek yapraklarindan yaptim.

her head, hands and feet are made of modurit. felt and paper raffia was used for her dress. and fake leaves were used for both her hairband and belt.

jí hlavu, ruce a nohy jsou vyrobeny z modurit. plsti a rafie papír byl použit pro její šaty. a falešnými lístky byly použity jak pro ni hairband a pás.
kac dilek yerine getirir bilemiyorum ama, gorunuse bakilirsa dilek gerceklestirme mantigi o.w. grant'inkinden cok da farkli degil..

i'm not sure how many wishes she'll grant but i have a feeling that her understanding of wishes wouldn't be very different from o.w. grant's..

Nejsem si jistý, kolik si přeje ona bude grant ale mám pocit, že jí porozumět přání by nemělo být velmi odlišné od o.w. grantu..

hediye kukla #1: baba'ya oZlem / gift puppet #1: oZlem for dad (a.k.a. longing for dad) / dárkové loutkové #1: oZlem pro tátu (aka touhu po otci)

babam, ilk satilan kuklamin yorgun yolcu oldugunu ogrendiginde garip tepkiler vermisti. meger onun benim kendi kuklam oldugunu (hayatim yollarda gecmeye baslayinca tabi bu cek memleketlerinde) dusunmus. dedim madem gercekten kendi kuklami yapayim sana.
iste buradaki yaZida bahsettigim o supriZli hediyelerden biri de buydu..

after learning that my first sale was this tired traveller my father's reaction was kinda weird. but then i realiZed that it was all because he'd thought that she was my very own puppet (since i started to spend my whole time on the roads here in this cZech land..). but it wasn't really a self-portrait at all.. so, i decided to make a puppet of myself just for him.
and she is one the surprise puppets i was talking about here..

Po zjištění, že moje první prodej byl tento unavena cestovatela otcova reakce byla trochu divný. ale pak jsem si uvědomila, že to bylo proto, že bych si myslel, že to byla moje vlastní loutkové (protože jsem začala trávit celý můj čas na silnicích v tomto české země ..). ale bylo to opravdu ne self-portrét na všechny .. ano, jsem se rozhodla udělat loutku sebe jen pro něj.
a ona je jednou překvapení loutky mluvila jsem o
tu..

eller, ayaklar ve kafa yine moduritten. saclar ham yun. atki-bere ikilisi hulya hanim'in hediyelerinden biri:)) palto siyah kece, pantolon mor fitilli kadife, bavul da ekoseli kumas ve siya deri parcalarindan.

her hands, feet and head are made of modurit and hair made of raw wool. that cutest little hat and scarf combination was from that gift package i received a while ago. her coat is black felt, trousers are purple corduroy and the luggage is a mixture of plaid and leather pieces.

ruce, nohy a hlava jsou vyrobeny z modurit a vlasy se surové vlny. že nejroztomilejší málo čepici a šálu směs byla z tohoto i dárkový balíček obdržela časem. její srst je černá cítil, kalhoty jsou fialový manšestr a zavazadel je směs pléd a koženého kusů.
yollardayken boyle gorunuyorum muhtemelen; sismis, kanli goZler, mutsuZ bir ifade (muhtemelen tren rotar yapmis, 80 dakika bekleyecegim. ya da trenin rotarsiZ hali Zaten hal-i haZirda 80 dakika beklememi gerektiriyor, vs, vs..) falan filan..

i do believe that i really look like this while traveling; swollen and bloodshot eyes, quite unhappy and tired (probably because of my train's delay of 80 minutes, or having 80 minutes to kill in the station even without that delay, etc..)

Já věřím, že i ve skutečnosti vypadat takto na cestách, oteklé a krví oči, docela nešťastná a unavená (pravděpodobně proto, že můj vlak zpoždění 80 minut nebo 80 minut s zabíjet ve stanici i bez prodlení, atd..)
bu arada bununla birlikte, kisiye oZel kukla seZonunu da acmaya karar verdim. yani siparis uZerine de kukla yapmaya basliyorum, duyduk duymadik demeyin (artik kac kisi duyacaksa.. pff...).

also, after making this puppet, i decided to start making puppets which would look alike the person you'd like on order.. (i'm really unsure about the grammar of this sentence..)

i po provedení této loutka, jsem se rozhodla zahájit výrobu loutek, které vypadají stejně osoba chcete na objednávku ..

paskalya tavsani / easter bunny / velikonoční zajíček

evet, kac Zaman oldu ne bi kukla ne bi baska bisey..
degil ama iste. oyle olmadi. bu arada 2 hediye bir de siparis kuklasi yaptim, herkesin eline gecene kadar da koymayayim supriZ boZulmasin dedim. halen bekliyoruZ o yuZden. gerci cekce hocamin kuklasini verdim bile ama korkarim fotografini cekmeyi unutmusum onun. neyse artik, yapacak bir sey yok pek.

well, it's been a long time. but i've been making some gift puppets. and i'm not uploading the photos until they reach their new homes safely-for the sake of the surprise..
the fairy, which i made for my cZech teacher, has arrived though but unfortunately i forgot to take photos of her.. so, next time..

tak, je to dávno. Byl jsem ale učinit nějaké dárkové loutek. a já nejsem nahrání fotografií až do jejich nových domovů bezpečně-kvůli překvapení ..
je víla, kterou jsem udělal pro svůj český učitel, když dorazil, ale bohužel jsem zapomněl vyfotografovat ji .. tak příště ..
velhasil, baktim buralar bu paskalya havasina coktan burunmus, ben de madem ayni havayi soluyorum, bir seyler yapayim dedim.

anyway, since the easter is all over the place already, i thought it'd be the best for me to do something about it. which happened to be an easter bunny (what a surprise!)

Vzhledem k tomu, že Velikonoce jsou všude už jsem si myslel, že to mělo být nejlepší pro mě něco udělat. což se stalo, že je velikonoční zajíček (jaké překvapení!)
ve iste paskalya tavsani. elbisesi eski bir cocuk taytindan, kulaklari kece+ketenimsi bir kumastan, saclari da sabunlu suyla kecelestirilmis ham yunden. eller, ayaklar ve kafa yine modurit pek tabii ki.. bu arada gecenlerde akrilik vernigi gibi bir sey aldim. resmen derdime derman oldu, pek mutluyum. parlak parlak oluyor kuklalarim artik ama olsun..

and here she is.. a recycled pair children's shorts was used for her dress, felt+a canvas-like fabric was used for her ears and half-felted raw wool was used for the hair. the body features were made from modurit, as always. by the way, i finally started to use a coating. it makes the puppet shiny a little, but still, it really helps a lot.

a tady to je .. recyklované jeden pár dětí šortky byl použit pro její šaty, plsť + plátno-tkaniny, jako byl použit pro její uši a půl-zplstěné surové vlny byla použita na vlasy. tělo funkce byly vyrobeny z modurit, jako vždy. na cestě, jsem konečně začal používat nátěr. to dělá loutkové lesklý trochu, ale přesto je to opravdu hodně pomáhá.
bir de son Zamanlarda engel olamadigim bir minyatur sepet orme tutkusu bas gosterdi. bu tavsan hanim kiZimiZin elindeki sepet de pek tabii bu tutkunun sonuclarindan.. icinde de yumurta seklinde bir cikolata var..

also, i'm having great fun with weaving miniature baskets nowadays. so the one this bunny lady is holding is one of that fun's results. and i placed a little egg-shaped chocolate inside the basket-to make it as perfect as it could be for easter.

Také jsem s velkou zábavou tkaní s miniaturními košíčky dnes. takže jeden tento zajdo dáma hospodářství je jedním z legrace, že jeho výsledky. a jsem trochu vaječné-tvarované čokolády uvnitř koše-aby se to jako perfektní, jak by mohla být na Velikonoce.
neyse efenim, simdilik kendilerini pasaj'a koymadim, ne kadar hitap eder bilemedigim icin turkiye'ye.. gerci bu noktada illa da paskalya tavsani olmasi gerekmiyo, ama yurmlariniZi bekliyorum sanirim koy/koyma gibi.. ama sonuc olarak etsy'de ve fler'de yerini aldi tabii..
duzeltme: satildi!

and you can find her here on etsy..
edit: sold!

a najdete ji tady na fler ..
prodával!

yeni dukkanlar ve baska seyler / new shops and other things / nových obchodů a jiných věcí

evet sonunda pasaj'a da actim dukkan.. yavas yavas ekliyorum bakalim biseyler.. bir de fler diye bir siteye actim dukkan, cek etsy'si gibi bisey kendileri. ve garip bir sekilde uye olduktan birkac saat sonra iki kukla birden satildi. buradaki hesap numarami verdim, bakalim yatacak mi para. bu fler'i sevdim ama baya, kategori sistemi oldukca iyi gorunuyor. bir de google translate araciligiyla iletisim kuruyorum, urun aciklamalarini filan oyle yaZiyorum. egleniyo cek milleti de.. bir gun ogrencem ama bu dili.. halen umut var..

velhasil, pasaj icin buraya, fler icin de buraya bekleriZ efenim.
bir de yeni gadget ekledim etsy'den. kisilik bolunmesine yeni dukkanlari da koydum filan.. oyle.


well, i finally opened another shop on a turkish website called pasaj. and another one on a cZech website, fler. you can find my turkish shop here, and cZech one here..
happy shopping :)

No, já konečně otevřela další obchod na webových stránkách vyzval tureckou pasaj. a ještě jeden na české internetové stránky, fler. můžete najít zde turecké shop, a české jedno zde ..
šťastná nakupování:)